Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Willys MB Jeep „Special Air Service”

wak1409Od piątku będzie dostępny nasz nowy model – Willys MB Jeep „Special Air Service” w skali 1:25. Brytyjska wersja pojazdu z walk w Afryce Północnej podczas II Wojny Światowej zawiera 5 arkuszy części (druk dwustronny). Model posiada instrukcję tekstową w 2 językach: polskim i angielskim. Do modelu można dokupić zestaw laserowo wyciętych kół i bieżników. Więcej szczegółów wkrótce na stronie sklep.wak.pl.

On Friday will be available our new model – Willys MB Jeep „Special Air Service” in 1: 25 scale. Issue of British vehicle (WW2 North Africa) has 5 sheets with parts (two-sided printing). The model has a instruction text in two languages: Polish and English. To the model, you can buy a set of laser cut parts (wheels and treads). More details soon on the website sklep.wak.pl.

Ratusz Wrocławski w skali 1:200

WAKA02Miło nam poinformować, że od piątku będzie dostępny nasz nowy model architektoniczny – Ratusz Wrocławski w skali 1:200. O ile wydany w zeszłym roku model Ratusza w skali 1:400 był przeznaczony raczej dla początkujących modelarzy oraz dzieci, ten jest już „poważnym” modelem. Zeszyt zawiera 19 arkuszy części (oraz strony z instrukcją), a po sklejeniu ma wielkość 25×30 cm oraz wysokość 35 cm. Model ratusza zawiera przylegające do niego budynki Sukiennic nr 12-15. Budowlę będzie można wykonać także z wewnętrznymi dziedzińcami. Model posiada instrukcję tekstową w 4 językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Do modelu można dokupić zestaw laserowo wyciętych części (w sumie 12 arkuszy). Więcej szczegółów wkrótce na stronie sklep.wak.pl.

We are happy to announce that on Friday will be available our new architectural model – Town Hall of Wroclaw in 1: 200 scale. As far as released last year, the Town Hall model in 1: 400 scale was designed more for beginners modelers and children, this is „serious” model. Issue has 19 sheets with parts (as well as the instruction sheets), and when assembled, has a size of 25×30 cm and a height of 35 cm. Town Hall model also includes Cloth Hall buildings (No. 12-15). The building will be able to make also with internal courtyards. The model has a instruction text in four languages: Polish, Czech, German and English. To the model, you can buy a set of laser cut parts (total 12 sheets). More details soon on the website sklep.wak.pl.

Promocja z okazji XIV. Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych w Przeciszowie

Promocja z okazji XIV. Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych w Przeciszowie

Osoby odwiedzające konkurs w Przeciszowie mogą w dniach 13.09 – 18.09.2014 złożyć zamówienie, które będzie do odbioru osobistego w dniach 20.-21.09.2014 na naszym stoisku promocyjnym. Odbiór i płatność wyłącznie(!) na konkursie w Przeciszowie. W ramach tej promocji wszystkie modele WAK i WAK Extra oraz papier/tektura objęte są rabatem -25% od aktualnej ceny detalicznej, pozostałe towary objęte są rabatem -10% od aktualnej ceny detalicznej. Promocja nie dotyczy zestawów specjalnych, oraz towarów przecenionych i będących w promocji. Zamówienie prosimy o składnie mejlem na adres modele@wak.pl z tytułem „Promocja Przeciszów 2014”.

Zapowiedź – ORP Iskra

wak1407Od 5. września będzie dostępny nasz nowy model – przedwojenny szkuner Polskiej Marynarki Wojennej ORP Iskra. Model w skali 1:100 autorstwa Tomasza Króla.

Więcej o modelu tutaj.

Since September 5, will be available our new model – the pre-II world war Polish Navy schooner ORP Iskra. Model in 1:100 scale designed by Tomasz Król.
More about the model here.

 

75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej / 75th anniversary of the outbreak of World War II

Z okazji 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej do 8. września można nabyć w promocyjnej cenie modele pojazdów, okrętów i samolotów biorących udział w walkach we Wrześniu http://www.sklep.wak.pl/specials.php .

Pozdrawiamy
Zespół WAK

On the occasion of the 75th anniversary of the outbreak of World War II, to September 8 you can purchase at a special price models of vehicles, ships and aircraft involved in the fighting in September http://www.sklep.wak.pl/specials.php .

Best regards
WAK Team

New types of international shipments / Nowe przesyłki zagraniczne

Od 1. września przesyłki do niektórych krajów mogą być realizowane poprzez lotniczą usługę kurierską (tylko przesyłki do wagi 2 kg). Czas dostarczenia zwykle nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych od dnia nadania (Australia, Brazylia, Kanada, Korea, USA i Turcja około 5 dni roboczych). Usługa ta jest dostępna w koszyku w polu „EMS”. Kraje objęte tą usługą to: Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Kanada, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Hongkong, Singapur, USA, Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy oraz Wielka Brytania.

Od 1.września klienci z Ukrainy mogą korzystać z tańszych przesyłek na cięższe paczki. Przesyłki te są dostępne w koszyku w polu „EMS”.

Since September 1, 2014, shipping to some countries can be realized by airline courier service (only shipping to the weight 2 kg). Arrival time usually should not exceed 2 working days from date of sending (Australia, Brazil, Canada, Korea, the USA and Turkey about 5 working days). This service is available in the basket as „EMS”. Countries with this service are: Australia, New Zealand, Brazil, Canada, South Korea, New Zealand, Hong Kong, Singapore, USA, Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Spain, the Netherlands, Ireland, Iceland, Israel , Lithuania, Luxembourg, Latvia, Malta, Germany, Portugal, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Sweden, Turkey, Hungary, Italy and the United Kingdom.

Since September 1, 2014, customers from Ukraine can use cheaper shipments heavy pack. This service is available in the basket as „EMS”.