New types of international shipments / Nowe przesyłki zagraniczne

Od 1. września przesyłki do niektórych krajów mogą być realizowane poprzez lotniczą usługę kurierską (tylko przesyłki do wagi 2 kg). Czas dostarczenia zwykle nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych od dnia nadania (Australia, Brazylia, Kanada, Korea, USA i Turcja około 5 dni roboczych). Usługa ta jest dostępna w koszyku w polu „EMS”. Kraje objęte tą usługą to: Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Kanada, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Hongkong, Singapur, USA, Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy oraz Wielka Brytania.

Od 1.września klienci z Ukrainy mogą korzystać z tańszych przesyłek na cięższe paczki. Przesyłki te są dostępne w koszyku w polu „EMS”.

Since September 1, 2014, shipping to some countries can be realized by airline courier service (only shipping to the weight 2 kg). Arrival time usually should not exceed 2 working days from date of sending (Australia, Brazil, Canada, Korea, the USA and Turkey about 5 working days). This service is available in the basket as „EMS”. Countries with this service are: Australia, New Zealand, Brazil, Canada, South Korea, New Zealand, Hong Kong, Singapore, USA, Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Spain, the Netherlands, Ireland, Iceland, Israel , Lithuania, Luxembourg, Latvia, Malta, Germany, Portugal, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Sweden, Turkey, Hungary, Italy and the United Kingdom.

Since September 1, 2014, customers from Ukraine can use cheaper shipments heavy pack. This service is available in the basket as „EMS”.