Nowość z WAK – F-16D Jastrząb

Najnowszy model z WAK już dostępny:
– F-16D Jastrząb w skali 1:33 Jerzego Janukowicza

New WAK model is available:
– F-16D Jastrząb in scale 1:33 by Jerzy Janukowicz