Archiwa tagu: praca

Poszukujemy projektantów modeli

Издательство WAK приглашает к сотрудничеству разработчиков картонных моделей. Подробности – обращайтесь лично на modele@wak.pl (в теме сообщения поместите фразу „PROJEKTANT”).

WAK invites to cooperation of designers of cardboard models. Details – please contact modele@wak.pl personally (put „PROJEKTANT” in the subject line).

Vydavatelství WAK vyzývá ke spolupráci návrhářů kartonových modelů. Obraťte se modele@wak.pl osobně (put „PROJEKTANT“ v předmětu).

Wydawnictwo WAK zaprasza do współpracy projektantów modeli kartonowych. Prosimy o kontakt na adres modele@wak.pl (w tytule wiadomości prosimy zamieścić „PROJEKTANT”).

Poszukujemy współpracowników / We are looking for new staff

Wydawnictwo WAK poszukuje do współpracy projektantów modeli kartonowych, malarzy okładek (najlepiej „digital art”) oraz grafików do „waloryzacji” modeli 2D (mile widziane doświadczenie modelarskie). Chętnych prosimy o kontakt poprzez modele@wak.pl / Wydawnictwo WAK is looking for cooperation: paper models designers, cover artists (preferably „digital art”), and graphic designers to „valorisation” 2D models (modeling experience are welcome). The willing please contact us via modele@wak.pl